Usûl-i Kadîm

Hayat anlamak ve anlatabilmekten ibarettir…