Dikkat Bu kitabı Okuyun Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmenleri. Çünkü sizin eğitim verdiğiniz çocukların babaları yahut dedeleri bu kitapları okuyarak dinlerini öğrendi (?)ler…

        Cumhuriyet Döneminde 1927 li yıllarda hem osmanlı Türkçesi hemde latin harfleri ile yazılan bu din dersi kitabı günümüz kimlik krizi içine düşen memleketimiz insanının neden ve nasıl bu hale geldiğini izah etmeye yetecek bilgiler içermektedir. Din Eğitimi çalışan arkadaşara tavsiye ederim. Ayrıca Abdülbaki Gölpınarlı hakkında  yahut tasavvuf alanında çalışma yapan kişilerinde okuması gereken bir kitap diye düşünüyorum. Gözünüz korkmasın okumaktan zaten tamamı yüz sayfa bişey ve online olarakta okuma imkanı vardır…selam ve dua ile…

         sunuş bölümünden bir alıntı…”din dersi kitapları değiştirilmeli ve ilkokullarda Atatürk döneminin din dersi olan elinizdeki kitap okutulmalıdır. Kampanyamıza, kitabın başlığındaki gibi “Cumhuriyet çocuğunun Din Dersleri Kampanyası”

herhangi bir çocuk değil ha Cumhuriyet çocuğu….s.10

 Abdulbaki gölpınarlı kimdir..(kitaptan alıntı)

    Babası Ahmet Agâh Efendi, Rusçuk’ta Ahmet Midhat Efendi’nin yanında yetişen, uzun yıllar Tercümanı Hakikat’te çalışan, basın mensupları arasında “Şeyhülmuhabirin” ve “Baba” diye anılan bir gazeteciydi. Azerbaycan, Gence’nin Gölpınar köyünden göç etmişlerdi. 

    Gölpınarlı, babasının ölümü üzerine Gelenbevi İdadisi’nin son sınıfından ayrılmak zorunda kaldı, bir süre kitapçılık ve ilkokul öğretmenliği yaptı. 1927’de Erkek Muallim Mektebi’ni, 1930’da İstanbul Darülfünun Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. Konya, Kayseri, Balıkesir ve Kastamonu liseleri ile İstanbul Haydarpaşa Lisesi’nde edebiyat dersleri verdi. Edebiyat Fakültesi’nde metinler şerhi okuttu. Ankara’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde İslam-Türk tasavvuf tarihi ve edebiyatı okuturken (1945) Türk Ceza Kanunu’nun 141. maddesine aykırı davrandığı gerekçesiyle tutuklandı. 10 ay hapis yattıktan sonra aklandı görevine geri döndü. 1949’da kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. 

    Gölpınarlı, 1927-1933 yılları arasında ilkokullar için uzun süre okutulan ders kitapları yazdı. Cumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri bunların en başta gelenleridir. Türkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası ve Şarkiyat Mecmuası gibi yayın organlarında edebiyat tarihi ve futüvvetle ilgili çok sayıda makale yayımladı, Türk Ansiklopedisi ile İslam Ansiklopedisi’ne çeşitli maddeler yazdı. Melâmilik ve Melâmiler (1931) ve Kaygusuz-Vizeli Alâeddin’den (1933) sonra, 1936’da doktora tezi olarak hazırladığı Yunus Emre, Hayatı Sanatı, Şiirleri’ni yayımladı. Onu Yunus Emre ile Âşık Paşa ve Yunus’un Batıniliği (1941) ve Pir Sultan Abdal (1943; Pertev Naili Boratav ile birlikte) izledi. Gölpınarlı, Celaleddin Rumi’nin (Mevlânâ) Mesnevi’sini (1941-46, 6 cilt) Türkçeye çevirdi. Yunus Emre Divanı’nı (1948, 2 cilt) yayıma hazırladı. 

Reklamlar