Yanık bağrında yıllardır, kanar mızrâbının yâdı,

Gel ey bîçâre Şark’a küsmüş gitmiş evlâdı.

Zaman ıssız, görünmez kimse meydanda,

Gel ey dâhî-i gâib san’atin pek bîkes arkasında.

Bütün cevvinde ölgün rûhu inler bir derin ye’sin,

Bu vîran kubbe yüksek bir fîgan ister ki ses versin.

Evet, yüksek senin ûdun kadar yüksek fîgan ister,

Gel ey Davûd-i san’at Sûr-i Mahşer’den nevâ göster!

Uyansın, gel ki, mızrabınla Şark’ın dalgın eb’âdı;

Kıyametler koparsın, her telin bin sesle feryâdı.

Türâb olmuş emeller silkinipçıksın mezarından;

Hayat emvacı fışkırsın muhitin rûh-i zârından.

Gönüler cezbelensin, cezbeler Mevla’ya tırmansın,

Fezâlar kudretin “lebbeyk” tûfaniyle çalkansın.

Gel ey Peygamber’in fevka’l beşer fıtratta evladı,

bugün bîçâre san’at bekliyor, bir senden imdâdı.

Gezen lakayd ayaklardır bugün kudsî harîminde,

nasıl nâ-mahrem izler var görürsün Şark’a bir in de.

Melez, soysuz, şerefsiz parçalardan başka şey yok hiç;

ne düşkün zevk-i milli; besteler piç, şâh-eserler piç.

Asâlet rûhu bin fetretle sarsılmış, harâb olmuş,

Yürekler çöl kesilmiş, duygular yer yer serâb olmuş.

Bu çöl, tûfanlar ister cew-i san’atten ki ürpersin,

Sen ey dâhisi Şark’ın, yoksa bir yğmur mu beklersin?

Omüthiş ûdunun birden çakıp göğsünde bin mahşer,

Denizler püsküren her nevhadan yağmazsa şimşekler,

Bu zulmetler kımıldanmaz, bu kavrulmuş zemin kanmaz;

Nasıl kansız ki vâdî öyle yağmurlarla ıslanmaz.

Ne terler döktü, alnından Büyük Cedd’in, ne uğraştı,

O terkerdir ki serpildikçe kumdan vâhalar taştı.

Bütün gözler karamışken behîmiyyetle, küfranla,

Nasıl yükseldi yurdun kalbi lâhûtî bir îmanla.

Nasıl fışkırdıümmî sînelerden öyle hisler ki,

Hâyal etmezdi ins^niyyetin biçâre idrâki.

Zaman artık senin… Gel sende yükselt öyle bir vâha,

bu ıssız çölde hâib inleyen binlerce ervâha.

 O peygamberdir lâkin…Doğru, peygamber değilsin sen,

Fakat bir san’atin var,şüphesiz âyât-ı kudretten.

Ne müthiştir O ayet: Kaydı yok yadında eyyâmın,

O coşkunlukta tebliğin, o taşkınlıkta ilhamın!

Gel ey Peygamber’in fevka’l beşer fıtratta evladı,

Uyansın gel ki, mızrâbınla Şark’ın dalgın eb’adı.

M. Akif Ersoy Anısına…                         

Reklamlar