I.Timothy (Nesturi)
Theodere Ebu Kurra
Yahya ed-Dımeşki
Yahya b. Adi (Süryani)
Savirus b el-Mukaffa
II.Ignatius Abdul Mesih el-Kindi (VIII. Yy.)

Müslümanlara Karşı Yahudi Reddiye yazarları
Samuel b. Hofni (ö. 1034)
Süleyman b. Ruheym (X. Yy.)

Hıristiyanların Yahudilere Karşı yazdığı Reddiyeler

Isodere of Sevile (archbishop)
On the Catholic Religion Againist the Jews (600-630)

Peter Domion (İtalya 1007-1072)
Againist the Inveterate Obstinacy
Antilogus, Dialogus, Epilogus

Peter of Blois (ö. 1205 İngiltere)
Againist the Disbelievers of the Jews

Joachim of Fiore (ö. 1201 veya 1202)
Againist Jews

Guillaume of Bourges (Yahudilikten mühtedi Hıristiyandır.)
Book of the Wars of the Lord (1235)

Bernard Oliver (ö. 1348)
Treatise againist the Blindness of the Jews
Çok gelenekçi bir perspektif ile yazılmıştır.

Samuel (Faslı Yahudi mühtedi Hıristiyandır)
• Arapça yazdığı bir reddiye mektubu vardır.
• Alphonse Bonhamme tarafından Latince çevirisi yapılmıştır.

Gilbert Crispi
Disputation Between a Jew and a christian

Bartholomew Bishop of Exeter (ö. 1184)
Dispute againist Jews
• Hoca ve öğrencisi arasında geçen diyalog şeklinde bir eserdir.

Peter Abelard (1140-1142)
Dialogue Between a Philosopher, a Jew and a Cristian
• İki bölümden oluşur birinci bölümde Müslüman, filozof ve Yahudi arasında ikinci bölümde Yahudi ve Hıristiyan arasında geçer

Raymond Llull
Book of the Gentile and the Three Sages (eserin orijinal dili Arapçadır)
• Gayr-ı Hıristiyan diyaloguna ilgi duyan yazar Arapça öğrenmek için Tunus ve Cezayir de uzun süre kalmıştır.
• Bir Yahudi, bir Hıristiyan, bir Müslüman ve bir pagan filozofun fikirlerini anlatır
• Sonuçta Hıristiyan, değerlendirme yaparak Hıristiyanlığı seçer.

Origen
Againist Celsus (m.185–255)

Quadratus (Yunan Reddiyeci) M.S. 129 civarı
• Eseri bulunamamıştır. Fakat Eusebius’un tarih kitabında iktibas olarak yer alır.

Aristides
Apology (Müdafaa) M.S. 130 civarı

Athenagoras (ö. 180)
A Plea fort the Christians

Melito (Sardisli Piskopos), (ö. Miladi 170)
• Eserinin nüshası yoktur. Fakat Eusebius’un tarih kitabının içinde bir bölüm vardır.

Irenaeus
Advertus Omnes Haereses (Rafızîlere karşı yazılmıştır)

Justin Marty (ö.miladi 165)
Apology (Rafızîlere karşı yazılmıştır)
Trypho ile Diyalog ( Yahudilere karşı yazılmış en eski reddiyedir.)

Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (Rafızi Hıristiyanlara yazmıştır.)

Tertullian (150-225)
Advertus Marcionem